RaalterBomen

Aandacht voor Raalter Bomen in de Raalter politiek

Rob Poelman stelt vragen aan de gemeente Raalte mbt beschermende maatregelen voor bomen op bouwplaats Tijenraan.

19 oktober 2017

Geachte gemeente Raalte,

Het valt mij wederom op dat tijdens de bouw van het duurzame zwembad Tijenraan er helaas niet zo duurzaam wordt omgegaan met de aanwezige bomen op de bouwplaats. Als opdrachtgever heeft de gemeente Raalte een verantwoording om beschermende maatregelen te treffen voor de aanwezige bomen.In de bijlage een foto welke op 17 oktober 2017 is genomen. Deze spreekt voor zich.Ik heb de volgende vragen,

  • Is er beleid tav. het treffen van beschermende maatregelen voor bomen op bouwplaatsen? Zo nee, waarom niet?
  • Is de gemeente Raalte van plan de bouwplaats van Tijenraan te inspecteren en maatregelen te treffen om de aanwezige bomen te voorzien van beschermende maatregelen? Zo nee, waarom niet?
  • Is de gemeente Raalte het met mij eens dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft om bomen ten alle tijde te voorzien van beschermende maatregelen als zijnde de opdrachtgever bij bouwprojecten? Zo nee, waarom niet?

Vanaf 1 maart 2017 is Rob Poelman contactpersoon van de landelijke Bomenstichting voor de gemeente Raalte.