RaalterBomen

Aandacht voor Raalter Bomen in de Raalter politiek

Rob Poelman stelt vragen aan de gemeente Raalte mbt beschermende maatregelen voor bomen op bouwplaats Tijenraan.

Op 19 december 2017 heeft Rob Poelman van RaalterBomen onderstaand antwoord van het Raalter College van B&W ontvangen n.a.v. onze vragen,

Uw vragen:
1. Is er beleid ten aanzien van het treffen van beschermende maatregelen voor bomen op
bouwplaatsen? Zo nee, waarom niet?
2. Is de gemeente Raalte van plan de bouwplaats te inspecteren en maatregelen te treffen om
de aanwezige bomen te voorzien van beschermende maatregelen? Zo nee, waarom niet?
3. Is de gemeente Raalte het met mij eens dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft om
bomen ten alle tijden te voorzien van beschermende maatregelen alszijnde de opdrachtgever
bij bouwprojecten? Zo nee, waarom niet?


Ons antwoord:
Bij de uitvoering van werken nemen wij voorschriften op voor de bescherming van bomen zoals de
voorschriften van de “bomenposter”. Eventueel maken we gebruik van een adviesbureau om ons
daarbij te ondersteunen. In het project Nieuw-Tijenraan zijn ook voorschriften opgenomen. Deze zijn
onderdeel van de opdracht aan de hoofdaannemer Vaessen. Zij hebben de verantwoordelijkheid om
deze voorschriften na te leven. De gemeente toetst de hoofdaannemer hierop en de gemeente
spreekt de hoofdaannemer hier ook regelmatig op aan.
Voorbeelden van voorschriften en maatregelen die we vanaf het begin van het project NieuwTijenraan

inzetten om bomen te beschermen, zijn:
- bomen met hekken beschermen
- beluchten, injecteren voedingsstoffen en opheffen bodemverdichting t.b.v.
groeiplaatsverbetering (voor en na de werkzaamheden)
- Opslag bouwmaterialen buiten de ‘boomzones’
- inschakelen van adviesbureau Eco Groen

Voornoemde maatregelen hebben niet alleen effect op korte termijn, maar dragen ook bij aan de
gezondheid van de bomen op lange termijn.
Mede naar aanleiding van uw e-mail van 19 oktober hebben we Vaessen nogmaals verzocht om de
voorschriften in acht te nemen. De gemeente hecht hier aan, getuige ook het feit dat we op het
bouwterrein bestaande bomen hebben willen behouden. Wij zijn het daarom ook met u eens dat de
gemeente in deze een voorbeeldfunctie inneemt.
Tot slot, wij lichten onze werkwijze en de maatregelen ter bescherming van de bomen graag ter
plekke aan u toe. Als u het op prijs stelt, nodigen we u uit voor een gesprek op locatie. 

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte.19 oktober 2017

Geachte gemeente Raalte,

Het valt mij wederom op dat tijdens de bouw van het duurzame zwembad Tijenraan er helaas niet zo duurzaam wordt omgegaan met de aanwezige bomen op de bouwplaats. Als opdrachtgever heeft de gemeente Raalte een verantwoording om beschermende maatregelen te treffen voor de aanwezige bomen.In de bijlage een foto welke op 17 oktober 2017 is genomen. Deze spreekt voor zich.Ik heb de volgende vragen,

  • Is er beleid tav. het treffen van beschermende maatregelen voor bomen op bouwplaatsen? Zo nee, waarom niet?
  • Is de gemeente Raalte van plan de bouwplaats van Tijenraan te inspecteren en maatregelen te treffen om de aanwezige bomen te voorzien van beschermende maatregelen? Zo nee, waarom niet?
  • Is de gemeente Raalte het met mij eens dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft om bomen ten alle tijde te voorzien van beschermende maatregelen als zijnde de opdrachtgever bij bouwprojecten? Zo nee, waarom niet?

Vanaf 1 maart 2017 is Rob Poelman contactpersoon van de landelijke Bomenstichting voor de gemeente Raalte.