RaalterBomen

Aandacht voor Raalter bomen in de Raalter Politiek

Vanaf 1 maart 2017 is Rob Poelman contactpersoon van de landelijke Bomenstichting voor de gem. Raalte.

Meer info over de Bomenstichting? Donateur worden? Klik op het logo.

 

 

Rob Poelman beëindigt RaalterBomen.

Heino 27 januari 2017,

 

Het heeft even geduurd maar de 5 jaar energie die ik heb gestoken in brieven, inspreken bij raadpleinsessies, en vele gesprekken met raadsleden en de wethouder zijn niet voor niets geweest.

Op 26 januari heeft de Raalter gemeenteraad met 24 stemmen voor en 1 tegen het beleidsplan ‘Groen, samen doen!’ vastgesteld. Het primaire doel van RaalterBomen is hiermee behaald. Dit doel was: Aandacht voor Raalter bomen in de Raalter politiek.

‘De overtuigende politieke bekrachtiging van het nieuwe groen en kapbeleid heeft mij doen besluiten om RaalterBomen te beëindigen.’

Echter ervaar ik het bezoekersaantal van meer dan 32 500 op de website van RaalterBomen en een zeer groot aantal steunbetuigingen voor de acties vanuit RaalterBomen als een duidelijk signaal. Een signaal welke ik heb besloten een politiek vervolg te geven en mij beschikbaar te stellen als kandidaat-raadslid voor GroenLinks Raalte tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

Samen met GroenLinks Raalte sta ik voor permanente politieke aandacht voor meer dan alleen groen en bomenbeleid. Een gezamenlijk streven naar een duurzame, energie neutrale en groene gemeente Raalte!

Rob Poelman.

Deze website blijft voorlopig nog online staan. Ook zal de domeinnaam www.raalterbomen.nl geregistreerd blijven staan. Wie weet wat de toekomst brengt! Speciale dank gaat uit naar Arie van der Wilt raadslid van de PvdA Raalte, Rinus Hoogeslag raadslid van Gemeente Belangen, wethouder Wout Wagenmans, alle leden van de 2 werkgroepen die grotendeels de inhoud van Groen, samen doen! hebben vormgegeven, Hennie Rodijk van de gemeente Raalte, Wilco Blokker, Frank Naber, Hans de Kort en natuurlijk alle bezoekers van deze website!